Uzdravím vás bylinkami

Svoje skúsenosti, dar a talent liečiteľa vám ponúka bylinkár, naturálny terapeut, lektor a poradca v oblasti celostného zdravia,

Anton Olšinský

Ako pomáham a diagnostikujem

Od prírody som dostal dar vnímať to, čo iní nevnímajú a necítia. Dostal som dar jasne vidieť a liečiť ľudské telo aj dušu bylinkami, dotykom, liečivým slovom.
Na urýchlenie uzdravenia využívam okrem liečiteľského daru aj fytoterapiu, liečbu stravou, masáže, bankovanie, moxovanie.

Ako pomocné terapie jučím svojich klientov ozdravovaciu pohybovú a dychovú terapiu zameranú na celkové vylepšenie činnosti organizmu a pohybového aparátu. V prípadoch, ak je v pozadí ochorenia hlavne vplyv psychickej sústavy, po dohode s klientom dopĺňam terapiu aj o špeciálnu formu relaxácie, meditácie a modlitby. Svojou praxou overený terapeutický systém som nazval jednoducho Fytolife.

Diagnostika

Moja diagnostika je predovšetkým darom, ale aj praxou získaná zručnosť vidieť to, čo na prvý pohľad vidieť nie je. Z praxe mám vytvorený svoj vlastný diagnostický postup, ako napr. diagnostika jazyka a ústnej dutiny, diagnostika podľa tepu a dychu, vizuálna diagnostika celého tela a pohybového aparátu, diagnostika dotykom. Moja diagnostika a terapie môžu byť aj vhodným doplnkom ku klasickej liečbe.

Ak som Vás ako človek/lektor, terapeut, liečiteľ a tvorca systému Fytolife zaujal a máte akékoľvek problémy, objednajte sa telefonicky alebo e-mailom na konzultáciu, prípadne do bylinkového kurzu. Urobím všetko pre to, aby som Vám pomohol.

Cena konzultácie

Prvá konzultácia cca 50 – 90 min: 50 eur

Každá ďalšia konzultácia v trvaní cca 30 min: 30 eur.

Cena terapie

Masáže, moxa, banky, naprávanie 30 min 25 eur, 60 min 40 eur.

 

Komplexná diagnostika a terapia

Počas praxe liečiteľa som vždy hľadal príčinu ochorenia. Ak odstránime príčinu, vylieči sa ochorenie, s ktorým ku mne človek prišiel, ale o nejaký čas príde znova s iným ochorením. Počas môjho života som si všimol, že v podstate väčšina našich ochorení má niekde prvotnú príčinu, tzv. koreň choroby. Ak prestanete koreňu dodávať energiu, následne umrie každá vetva, každý list prejaveného ochorenia. Samozrejme, človek môže dostať chrípku alebo nejaké iné vírusové, či bakteriálne ochorenie, hoci aj tie sa potom rýchlejšie vyliečia, pretože imunita je už zdravá.

Na tento druh terapie a diagnostiky som prišiel počas svojej praxe. Nie vždy má choroba príčinu a nie vždy je následkom. Mnohokrát je len odpoveďou na podvedomé otázky kladené našim životom, vedomiu, ktoré ho samo vytvorilo a stále tvorí.

Mnohokrát je choroba daná ako spôsob komunikácie nášho tela a duše/emócií, svedomia, pocitov, citov a intuície s vedomím našej mysle. Mnohokrát je choroba jediný podvedomý spôsob ako rásť, ako zdokonaľovať seba, aj druhých. Niekedy je to dotyk života alebo smrti, a niekedy aj cesta času a priestoru, osudu rodiny a ľudstva. Všetko vysvetľujem na svojich prednáškach o zdraví a novom prístupe k liečeniu človeka. Život v nás bojuje so silami smrti. Záleží len na nás komu dáme moc vo svojom živote.

*/Učiteľa – majstra sa pýtali či zhrešil on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý. On odpovedal: Nezhrešil a ani jeho rodičia. Narodil sa chorý, aby sa na ňom zjavili skutky božie./

Práve toto je fytolife. Práve toto je vyslobodenie z tohto sveta, práve toto je ten nový život, zmena paradigmatu, zmena zaužívaných právd vychádzajúcich z doterajšieho poznania.

To znamená, že choroba nemala príčinu v karmickom deji, ale bola milosťou pre večný život. Slepota bola záchrana, bola to milosť, v ktorej sa na tento svet rodíme všetci do prvotnej podstaty, pretože sme hodní pravdy nie ako jednotlivci, ale ako spoločenstvo jednoty./ *

Pohľad genetiky

Informáciu, ktorú dostáva prvá bunka je informáciou, ktorá delením tvorí telo. Túto prvú informáciu nedostávame len od genómu (základný kód života), ale aj od spermie otca a vajíčka matky. Problém je, že prvá matka predáva dcére informácie, ktoré prežila, to znamená, že ďalšia bunka sa neoddeľuje iba v základnom kóde života, ale aj s novým vedomím, ktoré jej predáva materská bunka ako nechcené dedičstvo, resp. ako splácaný dlh. >>>

Teraz nastáva informačne nesprávne delenie a zhmotnenie buniek mimo prvotného zámeru života. V podstate, pre toto informačne nesprávne delenie starneme a umierame.

Epi terapia, terapia bunkovým programovaním

V našich bunkách prebieha informácia, v ktorej sa bunky delia. Bunky sa delia vo svetle základnej informácie života. Tento lúč svetla je ako prejav života. Keby sa bunky delili v tejto informácii, telo by bolo žiarivé a svetelné, žijúce v počiatku stvorenia alebo v lúči svetla života. Viac o tomto procese píšem v knihe Šamanizmus a energoterapia.

Bunky si predávajú len skúsenosť. Majú v sebe základný program života, teda svetelného lúča lásky a harmónie, ale aj informácie, ktoré prijímajú od sveta, od toho čo reálne zažili. Lúč svetla vedomia má v sebe informáciu pre bunky. Bunky vnímajú ten rozdiel tak ako novorodenec. Ten má v sebe bunkové vedomie tohto svetla. Bunky si predávajú informácie, v ktorých sa delia. Materská bunka predáva dcérskej bunke informácie o zažitom. Preto bunka starne. Okrem informácie života má v sebe aj informácie vlastného zážitku. V tomto zážitku sa mieša svetlo života s tmou nášho sveta. V tejto zmiešanej chaotickej informácii sa vytvára telo. Najskôr na informačnej úrovni, kde sa tieto informácie prenášajú do všetkých procesov tela. Z tela do emócií, pocitov, vedomia deleného vo frekvenciách na podvedomú a vedomú myseľ. Jednoducho, prostredníctvom nervovej sústavy a mozgu, ďalej prostredníctvom sa vyvíjajúcich zmyslov a takto sa vytvárajúceho myslenia v myšlienkach a cítenia v emóciách. Týmto procesom sa potom vytvorí psychická sústava a jej zákonitosti. O týchto zákonitostiach som napísal knihu a skriptá do kurzov „Očista psychickej sústavy“. Nie je to ťažké pochopiť, aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať, na prednáškach to pochopia skoro všetci.

Jednoduchšie povedané. Delenie buniek v informačnom procese toho čo sme zažili (teda v minulosti), mozog premýšľa v skúsenostiach, vytvára poruchy na všetkých úrovniach myslenia, emočného prežívania, cítenia a chemicko-nervovej činnosti tela.
V čom nastáva liečenie a zvrat. V tomto procese prebieha vlastne aj samoliečiteľský reflex nášho tela. O tomto reflexe sa dozviete v knihe „Fytolife – život s bylinkami“. Návrat nášho myslenia do prvotnej informácie začne dávať bunke informácie na vrátenie sa do prvotného systému jej života. Deje sa to najskôr v samoregulačnom ozdravnom procese nášho organizmu /systém fytolife/, potom postupnom preprogramovaní nášho myslenia, cítenia a vnímania videnej a zmyslami vnímanej reality. Toto je Fytolife, toto je otvorenie sa prvotnému zámeru života.

Terapia prebieha prostredníctvom programovania mysle a buniek. Preprogramovanie na prvotnú informáciu, s ktorou začnú buky pracovať a deliť sa, trvá šesť až sedem týždňov. Následne na to, celkový proces premeny trvá približne sedem rokov. Nám ale stačí len tých šesť týždňov na to, aby sa telo samo začalo uzdravovať na všetkých úrovniach vedomia a podvedomia.

Zmeniť programovanie, strach, bolesti, utrpenie. V tomto procese nám zo začiatku pomáhajú bylinky, príroda, detoxikácia. Bylinky nás „preprogramovávajú“, menia genetickú informáciu, znova nastoľujú harmóniu a napojenie na prvotný princíp. Prečo o tom nič nevieme? Preto, že sme na to zabudli a prestali sme vnímať a cítiť. Vnímame len hrubú pravdu tohto sveta.

Dôvod

Sme ako skleníkové rastliny, náchylné na každé ochorenie. Na svet sa dívame cez sklo zatvorených miestností. Len pohľadom nášho sociálno-civilizačného a evolučného uvedomovania vnímame svet z domu, z auta, z kancelárie. Nemáme čas žiť a vnímať podstatu vlastného života, a preto trpíme na rôzne ochorenia. Tieto ochorenia, ktoré nazývame civilizačné (teda spôsobené našim spôsobom života), by sa dali logicky odstrániť návratom k prirodzenému spôsobu života.

Každá bunka má inú dĺžku života. Bunky treba naprogramovať novým druhom myslenia, cítenia, vnímania, pohybu a životného štýlu. Je to vlastne prvotný zámer, prvotné myslenie, v ktorom bola bunka stvorená. Bunka bola informačne znetvorená našim civilizačným modelom. Existuje ale aj cesta späť – ako návrat k prvotnej informácii života ukrytej v sile prírody. O tejto ceste späť je celé moje liečenie, terapie, kurzy a prednášky.

bylinky